Quý khách đang sử dụng wifi, vui lòng truy cập bằng 3G của Vinaphone hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ
Đăng ký Gói ngày
Đăng ký Gói tuần
CHỌN NĂM SINH CON
NHẬP NĂM SINH DƯƠNG LỊCH CỦA CẢ 2 ĐỂ XEM.
Xem kết quả
Tuổi bạn Tuổi người khác
Năm :
Mệnh :
Cung :
Niên mệnh năm sinh :
Năm :
Mệnh :
Cung :
Niên mệnh năm sinh :

Về Mệnh
Mệnh bạn : - Mệnh người khác :    =>   

Về Thiên Can
Thiên can bạn : - Thiên can người khác :    =>   

Về Địa Chi
Địa chi bạn : - Địa chi người khác :    =>   

Về Cung
Cung bạn : - Cung người khác :    =>   

Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh năm sinh bạn : - Niên mệnh năm sinh người khác :    =>   

Đánh giá
Ý nghĩa Thiên can ( click vào nút xem )
Xem

Thiên Can Tương Khắc:

Thiên Can có 2 loại khắc: 1 là tương khắc để phá, 2 là tương khắc để thành. Loại khắc để phá là xấu nên tránh, loại khắc để thành là tốt nên gặp.

Khắc để phá là: Như Thủy khắc Hỏa, bếp lửa đang cháy thì bị nước dập tắt

Khắc để thành là: Như Kim khắc Mộc, nhưng nếu cây gỗ không nhờ búa rìa chặc ra thì cũng là vô dụng, không chế tác thành vật dụng được.

Thiên Can Tương Sinh:

Thiên Can có 2 loại tương sinh: 1 là tương sinh tốt, 2 là tương sinh xấu.

Trừ trường hợp ứng dụng trong Tứ Trụ là Thực Thần tú khí kỵ bị Kiêu thần đoạt và có công năng chế Sát ra, những trường hợp âm sinh âm, dương sinh dương đều không tốt do sinh bạo.

Sinh Tốt là Thủy sinh Mộc như tưới nước vừa phải thì cây tươi tốt. Sinh Xấu cũng là Thủy sinh Mộc nhưng nếu nước ồ ạt như lũ lụt thì cây cỏ đều ngập úng, chết.

Danh Mục