Quận Đống Đa: Khảo sát để hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bán trà đá vỉa hè

Quận Đống Đa: Khảo sát để hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bán trà đá vỉa hè

Quận Đống Đa: Khảo sát để hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bán trà đá vỉa hèNguồn hanoi.gov.vn

Tin đọc nhiều