Hà Nội tiếp tục triển khai 2 dự án lớn trong tháng 2/2017

HNP – Cục thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tiến độ thực hiện một số dự án trong tháng 2/2017 của thủ đô Hà Nội, cụ thể: Dự án...